in Advertising/PR

Ilyan.com – o nouă agenţie pe piaţa din România

logo_ilyan

 

Unul dintre speakerii care au făcut o impresie super bună anul ăsta în cadrul Mobile Marketing Forum a fost Ilyan Kovatchev, şeful agenţiei de digital Ilyan.com, care are birouri la Londra, Sofia şi Skopje şi care recent a deschis un birou şi la Bucureşti.

Am avut ocazia să discut puţin cu Ilyan şi m-am gândit că ar fi interesant să-mi răspundă la câteva întrebări pentru blog. Pe de-o parte pentru că eram curios cum se vede din afară piaţa românească, pe de altă parte pentru că au potenţial. Rămâne să vedem în următoarele 6 luni cât reuşesc să pună în aplicare şi cu ce chestii mişto vin.

Am pus mai întâi traducerea în română, dar aveţi mai jos şi textul original, dacă preferaţi să-l citiţi în original.

1. Aveţi deja o poziţie puternică în Bulgaria, cum aţi ales România ca următor pas în strategia de dezvoltare?

Planul este să ne dezvoltăm businessul în toată regiunea Balcanilor. Deja avem prezenţă în Bulgaria şi Macedonia, acum am adăugat România şi curând vom deschide birouri în Serbia şi Grecia. Expansiunea este coordonată de la centrul din Londra, unul dintre cele mai în vogă oraşe din lume pentru piaţa de advertising.

Considerăm că România este o piesă importantă din puzzle deoarece companiile multinaţionale cu care lucram mută coordonarea operaţiunilor regionale la Bucureşti, iar România se transformă într-o capitală a Balcanilor. Deci ce soluţie mai bună am avea decât să ne adaptăm la acest trend?

Din moment ce în ochii clienţilor noştri nu există o variantă mai bună de coordonare decât România, pentru noi Bucureştiul e alegerea normală ca viitor centru regional al agenţiei.

În plus, având în vedere acest trend al grupării diverselor operaţiuni, un aspect important al activităţii noastre este furnizarea de campanii digitale în mai multe ţări, cu adaptare locală pentru fiecare ţară, pentru a ne asigura că soluţia oferită e relevantă.

2. Care sunt primele obiective pe piaţa românească. Ce fel de clienţi căutaţi?

Suntem conştienţi că intrăm pe o piaţă matură şi extrem de competitivă. Asta poate fi privită şi ca o veste bună şi ca o veste proastă, dar prefer să văd partea plină a paharului. 🙂

În acest context, e un lucru extrem de bun că România e atât de dezvoltată, deoarece nu mai trebuie să evanghelizăm şi să educăm piaţa, deci ne putem concentra pe deschiderea ochilor şi a minţilor spre idei noi imbinate cu tehnologii extraordinare. Cred că am ajuns la un punct în care advertisingul şi comunicare digitală au parte de o schimbare. Tehnologia pe platforme multiple devine tot mai răspândită, ceea ce creează noi oportunităţi pentru clienţi. Trebuie doar ca cineva să facă legătura între tehnologie, strategia corectă şi momentele tactice potrivite.

Din punct de vedere al competivităţii, suntem capabili să oferim o soluţie unică pentru scăderea costurilor de producţie. Creăm un concept şi o bază tehnică pe care mai apoi le putem adapta în ţările vecine (evident, dacă o companie este responsabilă pentru coordonarea mai multor ţări în afară de România) ceea ce înseamnă că se împart costurile de creaţie cu sucursalele din alte ţări. E o soluţie simplă şi eficientă pentru a obţine campanii foarte bune la costuri foarte mici.

În ceea ce priveşte clienţii pe care îi căutăm, noi avem o experienţă bogată în mai multe segmente, de la FMCG (Nestle, Heineken, Danone, Lidl, Henkel, Kraft Foods (Modelez)), la turism (TUI), finanţe, telecom, auto, IT&C şi gaming. Suntem în căutarea unor clienţi care îţi doresc abordări inovative pentru problemele lor de marketing şi care doresc să schimbe modul clasic în care fac advertising digital.

3. De ce ar alege un client Ilyan.com în locul oricărei alte agenţii? Care este Unique Selling Propositionul pe care Ilyan.com îl are pentru piaţa românească?

Avem o perspectivă puţin diferită la acest capitol. Practic, îmbinăm forţa internaţională cu o talente locale. Şi totul este aşezat pe 3 straturi:

a) Creativitate internaţională – Credem că cele mai bune idei sunt atinse când pui alături perspectiva internaţională şi cunoştinţele locale. Prin urmare, pentru fiecare proiect formăm echipe de strategie şi creaţie din cel puţin 2 ţări (UK, RO, BG, MK…) pentru a deschide noi perspective şi pentru a veni cu idei şi soluţii noi la problemele de comunicare.

b) Soluţie regională – Suntem capabili să creăm campanii multi-naţionale prin mobilizarea echipei internaţionale de creativi, care livrează o soluţie universal valabilă pe care mai apoi o localizăm, cu nişte costuri competitive.

c) Echipa locală – cu echipa noastră experimentată putem livra localizări şi insighturi adaptate nevoilor specifice din fiecare piaţă.

 

4. Care este prima impresie despre industria de marcomm din România?

În România am descoperit o piaţă mult mai avansată în comparaţie cu celelalte ţări din regiune. Ceea ce se face pe zona de mobile şi integrare multichannel e doar un vis pentru vecinii voştri, foarte aproape de ce se întâmplă în Vestul Europei şi uneori chiar depăşind acel standard. E o piaţă cu o competiţie extrem de dură şi există foarte mult talent brut, dar credem că e destul loc pentru nişte idei fresh şi modurile neaşteptate de folosire a tehnologiei, lucruri pe care le putem oferi noi.

Mai jos aveţi interviul original, în engleză.


 

1. You already have a strong position in Bulgaria, how did you choose Romania for the next step of developing your business?

The plan is to develop our business into the entire region of the Balkans. We already have a presence in Bulgaria & Macedonia, now we have added Romania and soon we will be opening offices in Serbia and Greece. All this expansion is coordinated from our headquarter in London, one of the hottest cities for advertising strategy & creativity of the world.

We believe Romania to be an essential element in this picture since we have noticed an interesting growing trend: the multinational companies that we are working with are organizing themselves into regional clusters and Romania is turning out to be the capital of the Balkans. So, what better solution can we apply but adapt exactly to their system? Since in the eyes of our clients there is no better choice for the entire cluster than Romania, for us Bucharest is the logical future regional headquarters of the agency.
Also, considering this trend of clusterlization, a key aspect of our activity is that we will be providing multi-country digital campaign solutions… of course with a local flavour for each country, to ensure relevance.

 

2. What are your first goals on the Romanian market? What kind of clients do you seek for?

Well, we are fully aware that we are entering a mature and highly competitive market. This can be both good and bad news, but I’m looking at the half full part of the glass. 🙂

In this context, it is actually great news that Romania is so developed, because we don’t need to evangelize and educate the market, but rather to open their eyes and minds to new ideas mixed with great technologies. I think we are reaching a point where advertising and digital communication are facing a change. The embrace of the cross device technology is getting higher and higher, thus so are the clients opportunities. They just need to be matched with the right strategy and tactical moments.

In terms of competitiveness, we are able to offer a unique way to drastically lower their cost of deployment. We are creating a concept and a technical backbone that can be easily adapted and used in neighboring countries (of course, if a company is responsible for coordinating more markets than Romania) which means sharing the creative cost with their operations in other countries. This would be a simple and effective solution of getting top quality campaigns at half or less the price of the market.

Regarding the clients that we are seeking for, we come with a lot of experience in multi segments from FMCG (Nestle, Heineken, Danone, Lidl, Henkel, Kraft Foods (Modelez)), to travel ( TUI), finance, telecom, automotive, IT&C and gaming. We are pursuing clients who are looking for innovative approaches to their marketing problems and who have a desire to change the classic way of doing digital advertising.

 

3. Why would a client choose Ilyan.com instead of any other agency? What’s the Unique Selling Proposition that Ilyan.com has for the Romanian market?

We have a bit of a different perspective on this one. Basically, we mix our international strengths with great local assets. And all of this is wrapped up in 3 different layers:

a) International creative – We believe that the best creative is achieved when you join international perspective with local knowledge. Therefore, for each project we assemble strategy and creative teams from at least two countries (UK, RO, BG, MK…) to open their minds and bring fresh new ideas and solution to communication problems

b) Regional Solution: We are uniquely capable of creating multi-country campaigns by mobilizing the international creative team to deliver a universally applicable but locally attuned activation formula, with a competitive budget.

c) Local team – with our calendar and experienced local team we can provide a seamless service locally adapted to the needs and insights of each market.

4. What’s your first impression of the marcomm industry in Romania?

What we found in Romania is that the market here is way more advanced than in many other countries in the region. The things that are being done in Mobile and multichannel integration are still being dreamed of by your neighbors, very in line with what is happening in Western Europe and sometimes even surpassing it. It is a fiercely competitive market and there is a lot of raw talent, but we think there is enough room for some fresh thinking and unexpected use of technology that we can provide.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Meniu